Kontorsservice - Kontorschefens bästa vän.

I den här artikeln går vi igenom vad kontorsservice kan vara, vilka tjänster som menas och vilka fördelar och nackdelar som finns med olika sätt att köpa in tjänster.Att driva ett modernt och effektivt kontor kräver en mängd kringtjänster. När företaget är nystartat eller endast har ett fåtal anställde gör det att det ofta är VD som sitter på golvet i det nya kontoret med en laptop och ställer in företagets Wifi, vilket är helt i sin ordning.

Efter att företaget har växt en aning, fler roller har tillkommit, med mer specialisering kräver det ofta att uppgifterna trycks nedåt i organisationen. Konsulterna fokuserar på att leverera i sina projekt. Kontorsdriften kan nu bli något företaget sköter helt själva, det kan bli en tjänst att köpa in eller så flyttar man in på ett företagshotell, men med fler än 10 anställda vill ofta företag sitta i eget kontor, för säkerhetens skull, för företagskulturens skull och för smidigheten att fritt kunna dela information internt. Receptionist, vaktmästartjänster, bud, kontorsstädning, catering, förbrukningsmaterial, kontorsmaterial, IT, blommor och frukt, för att räkna upp några kontorsservicetjänster.

Allt kan inhandlas runt hörnet förutsatt att man sitter med servicebutiker i närheten, eller så köper man in ett tjänsteabonnemang. Då komplexiteten har ökat för nutidens kunskapsarbetare gör det att många vill förenkla hanteringen av relationer, vi vill minimera den energi vi lägger på mindre viktiga relationer och fokusera då de för oss mest viktiga relationerna. Vi orkar inte samtidigt hantera stora datamängder och ett stort antal relationer och tjänster. Därför behövs förenkling, samordning och automatisering.

Kontoret har vid det här laget en mängd olika tjänster och inköp som behöver utföras och frågan är hur dessa organiseras på bästa sätt och svaret är självklart olika för olika verksamheter. En del Facility Management företag levererar en mängd tjänster på ett välförtjänt sätt, andra leverantörer utför en del av tjänsterna på en hög kvalitetsnivå medan andra tjänster utförs mindre bra. Leverantörer är även mer eller mindre lyhörda för kundernas faktiska behov och en del leverantörer fastnar i hur de alltid har gjort och missar kundens ändrade.

Några faktorer att titta på för att få till en bra kontorsdrift:  Medarbetarna har kollektivavtal Modern organisation Digitalt ledningssystem Löpande kvalitetskontroller Kundupplevelsedesign