Säkerhetspolicy – Trygghetspolicy

Trygghetspolicy & Säkerhetspolicy​

Vi på Gnistra Städ har tagit fram denna trygghetspolicy och säkerhetspolicy. Vi har gjort det då vi är vana att arbeta med framstående familjer, banker, advokater och säkerhetsföretag och har en god förståelse av hur viktigt det är att skydda våra kunders affärsinformation och personliga information. Vi gör allt vi får göra för att hålla högsta tänkbara säkerhetsnivå i verksamheten. För våra högsäkerhetsuppdrag tar vi även en djupare bakgrundskontroll av våra medarbetare genom ett mycket meriterat säkerhetsföretag.

Huvuderbjudandet från Gnistra Städ är säkerhetsstädning. Säkerhetsarbetet i Gnistra Städ ska vara likvärdigt med ett bolag i säkerhetsbranschen. Vi är städbolaget som tänker och agerar som ett säkerhetsbolag. Då vi ansvarar för säkerheten kring våra kunders information är det av yttersta vikt att vi har processer på plats som säkerställer högsta tänkbara säkerhet i hela vår verksamhet.

Fakta om våra medarbetare

Bär synliga ID-kort på sina uppdrag.

Bär våra arbetskläder med logotyp.

Är bakgrundskontrollerade.

Har gått vår grundutbildning i säkerhet och materiallära.

Utbildas i nyckelhantering och kodhantering.

Alla nyckelhändelser loggas elektroniskt i vårt nyckelsystem och kopplas till medarbetaren.

Har enbart access till information gällande de egna uppdragen.

Har undertecknat avtal om tystnadsplikt.

Fakta om vår nyckelhantering

Alla nycklar märks med spårbar polisbricka

Alla nycklar märks med magnetisk nyckelbricka.

Alla nycklar förvaras i vår nyckeldepå.

Alla nyckelhändelser loggas elektroniskt och kopplas till den enskilde medarbetaren.

Vi har en spårbarhet på 100 % av de nycklar som behandlas av oss.

Alla medarbetare utbildas i nyckelhantering.

Alla medarbetare utbildas i kodhantering.

Om vår verksamhet

Gnistra Städ ska vara en pålitlig partner.

Arbetet i Gnistra Städ leds av ett elektroniskt ledningssystem.

Alla våra uppdrag dokumenteras så att medarbetarna vet vilka uppgifter som ska utföras.

Gnistra Städ är medlem av Svenskt Näringsliv och branschförbundet Almega

Gnistra Städ har genom dessa kollektivavtal med Fastighetsanställdas förbund.

Alla lokalvårdare är anställda direkt av Gnistra Städ, vi arbetar aldrig med andra städbolag som underleverantörer.

Arbetar långsiktigt, ett antal kunder har vi arbetat med i 10 år.

Har en god ekonomi.

Har högsta försäkringsskydd.

Utöver denna säkerhetspolicy och trygghetspolicy har vi även en omfattande uppförandekod som gäller alla i verksamheten. Det är strikt förbjudet att ta med släktingar eller bekanta till kundernas kontor. Även att låna ut arbetskläder eller utrustning till utomstående. Det är strikt förbjudet att yppa känslig information kring några av våra kunder. Det är även förbjudet att på något sätt föra vidare vilka kunder vi arbetar med eller omständigheter kring kunderna och deras affärer. Vidare är det förbjudet att på annat sätt utsätta kunderna för någon risk.

Denna säkerhets och trygghetspolicy godkändes av VD David Pilbäck 2020.02.01 och uppdateras årligen.