Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy2016-10-06T20:13:20+00:00

Gnistra Städ har tagit fram denna kvalitetspolicy för arbetet i vårt kvalitetsledningssystem. Inför varje start av ny kund tar vi fram arbetsbeskrivning samt övrig dokumentation. I vårt digitala informationssystem har städaren alltid tillgång till arbetsbeskrivning, materiallista samt övrig dokumentation. Befogenheter och rollbeskrivningar är tydligt definierade och kommunicerade ut till organisationen. Vi utför löpande dokumenterade kvalitetskontroller.

 

KVALITETSPOLICY

  1. Alla aktiviteter i bolaget ska leda till kundnytta.
  2. Vi åtar oss att på bästa och smidigaste sätt leverera våra tjänster till kunden enligt överenskommen arbetsbeskrivning och avtal.
  3. Vi möter kundernas krav genom att kontinuerligt utbilda personalen, samt genom felfri och modern utrustning.
  4. Vi får nöjda kunder genom att disciplinerat arbeta efter styrdokumenten och arbetsbeskrivningarna samt efterleva våra kvalitets- och arbetsmiljökrav.
  5. Genom regelbundet utförda kvalitetskontroller i verksamheten kan vi finna och åtgärda evetuella brister.
  6. Det är ledningens ansvar att se till att denna kvalitetspolicy är känd i bolaget samt skapa och vidmakthålla resurser för efterlevnad och kontroll.

 

Gnistra Städ strävar efter att leverera bästa tänkbara kontorsstädning i Stockholm som också möter de högsta säkerhetskraven. Vi för en kontinuerlig dialog med kunder, medarbetare och leverantörer för att vidareutveckla verksamheten på bästa sätt.

 

Denna kvalitetspolicy godkändes av ledningen 2016-06-01

 

Kärnvärderingar

Kvalitetssäkring och kvalitetsspolicy

Miljösäkring och miljöpolicy

Arbetsmiljö- och personalpolicy

Säkerhets- och trygghetspolicy

Kontaktinformation

Gnistra Städ, Norra Stationsgatan 95b

Phone: +468307700

Mobile: +46709402008

Web: gnistrastad.se