Kärnvärderingar

Kärnvärderingar2016-10-06T20:26:26+00:00

Verksamheten i Gnistra Städ leds av våra tre kärnvärderingar. Det är utifrån dessa tre kärnvärderingar vi tagit fram våra övriga styrdokument och policydokument.

 

KÄRNVÄRDERINGAR

 1. Säkerhet
 2. Kvalitet
 3. Integritet

1. Säkerhet.

Det som är gemensamt för flertalet av våra kunder är ett uttalat säkerhetskrav. Deras kunder ställer ett uttalat krav på dem och då kommer de med ett uttalat krav till oss. Säkerhet är det största skälet till att våra kunder väljer oss och vi lägger mycket kraft och energi på att hålla den högsta tänkbara säkerheten i verksamhetens alla delar. Några av de åtgärder vi gör är:

 • Alla medarbetare har genomgått säkerhetsutbildning.
 • En säker och trygg nyckelhantering.
 • Alla nyckelknippor är märkta med polisbrickor.
 • Vi har en 100%  spårbarhet i vår nyckelhantering.
 • Kundnycklarna förvaras i elektroniskt kassaskåp och nyckelhändelser loggas och kopplas elektroniskt till medarbetaren.
 • Paginering av alla nyckelknippor, vilket gör att nycklar inte kan flyttas från en nyckelknippa till en annan.
 • Alla medarbetare är anställd direkt av oss.
 • Alla medarbetare bär synliga ID-kort och kan identifiera sig vid behov.
 • Alla medarbetare arbetar i våra arbetskläder.
 • All städpersonal är knutna till kollektivavtal med fastighetsanställdas förbund.
 • Alla medarbetare har undertecknat avtal om tystnadsplikt.
 • Alla medarbetare är bakgrundsjontrollerade.
 • Vi har en noga utprävad strategi för att hantera känslig verksamhetsinformation, såsom adresser, personnummer, larmkoder, etc.
 • Vi samarbetar med ett mycket meriterat säkerhetsföretag och tar som rutin djupare bakgrundskontroller för medarbetare till högsäkerhetsobjekt.
 • Vi har alltid gällande försäkringar för hela vår verksamhet.

Alla våra medarbetare har en säkerhetsmedvetenhet 100% av arbetstiden, dörrar hålls låsta, fönster hålls stängda om det inte ska putsas fönster. Vi hanterar nycklar på ett ansvarsfullt sätt och riskerar på så sätt inte kundernas säkerhet.

En rolig historia är när en ägare och VD för en av våra företagskunder skrattande ringde vår arbetsledare när han inte blivit insläppt på sitt eget kontor för att han inte kunnat identifiera sig för vår medarbetare.

 

2. Kvalitet

Något som är gemensamt för våra kunder är ett krav på hög och jämn kvalitet. Det gör att vi tvingas ha 100 % leveranssäkerhet. Vi tar inte på oss uppdrag vi inte är säkra att vi kan leverera på. Det kan inte inte vara rent i konferensrummet, det måste vara perfekt resultat varje gång.

 • Alla medarbetare har genomgått grundutbildning.
 • Vi vidareutbildar våra medarbetare löpande.
 • Vår arbetsledare är SRY certifierad.
 • Alla medarbetare har sin egen adekvata elektroniska tillgång till vårt ledningssystem, så alla kan alltid söka grundläggande relevant information den egna uppdragen.
 • Alla medarbetare har uppdaterade kunskaper om materiallära och städmetoder.
 • Vi tar alltid fram dokumentation om våra uppdrag, arbetsbeskrivningar och säkerhetsdatablad för vårt material.
 • Vi tar löpande egenkontroller ute hos kunderna för att tillse att leveransen håller god kvalitet.
 • Vi har en process för hantering av avvikelser och ser till att åtgärda dessa snarast.
 • Vi har kvalitetsgaranti på alla våra storstädningar och fönsterputsningar.
 • Många av våra avtal har en uppsägningstid om en månad , då vi tror inte på att låsa fast kunder i långa avtal i onödan.

 

3. Integritet

För oss på Gnistra Städ betyder integritet att vara vårt ord. Vi levererar enligt ingångna avtal och ska dessa frångås tas en diskussion med kund. Vi har samtliga undertecknat avtal om tystnadsplikt vilket medför att vi inte kan föra vidare något av det vi ser hos kunderna. Rent praktiskt i vår verksamhet betyder integritet:

 • Om något går sönder under utförande, skrivs en avvikelsrapport med foto om det är tillåtet (med tanke på det som står ovan).
 • Vi meddelar kund viktig information så snart det är möjligt.
 • Om skada inträffat meddelas arbetsledare omedelbart.
 • Vi har samma språkbruk mellan medarbetare om kunderna som vi har när kunden är närvarande.
 • Vi följer det övriga regelverket i verksamheten.

 

Kärnvärderingarna leder arbetet i vardagen på Gnistra Städ. I avgörande situationer har det visat sig ovärderligt att följa dessa värderingar för att inte äventyra kundernas säkerhet och förtroende.

 

Kärnvärderingar

Kvalitetssäkring och Kvalitetsspolicy

Miljösäkring och miljöpolicy

Arbetsmiljö- och personalpolicy

Säkerhets- och trygghetspolicy

 

Kontaktinformation

Gnistra Städ, Norra Stationsgatan 95b

Phone: +468307700

Mobile: +46709402008

Web: gnistrastad.se