Arbetsmiljöpolicy | Personal policy

Arbetsmiljöpolicy | Personal policy2016-10-04T23:44:23+00:00

Arbetsmiljöarbetet på Gnistra Städ bedrivs efter vår övertygelse att arbetsmiljöfrågor och säkerhetsfrågor delvis är samma fråga. Om personalen har en bra arbetsmiljö, med krav som är möjliga att leverera på, kollektivavtal samt annan trygghet minimeras missnöje och de risker detta missnöje medför. Personalen är vår viktigaste tillgång och det är av yttersta vikt att arbetsmiljön är så bra den kan vara.

 

  1. Här på Gnistra Städ har vi nolltolerans mot kränkningar och trakasserier. Alla våra medarbetare ska känna sig trygga och bekväma på sin arbetsplas oavsett könstillhörighet, etniskt ursprung eller sexuell läggning. Kommer ofredande till känna omprövas anställningen.
  2. Här på Gnistra Städ följer vi all rådande arbetsmiljölagstiftning och håller oss insatta i denna.
  3. Här på Gnistra Städ följer vi de arbetsmiljöföreskrifter och rutiner som är uppsatta. Det finns ett skäl till att dessa ser ut som de gör.
  4. Vi arbetar med ständiga förbättringar inom vår arbetsmiljö genom att värdesätta medarbetarförslag och implementering av dessa.
  5. Vi håller löpande vidareutbildningar i ergonomiska och miljöanpassde städmetoder.

 

För att hålla sig motiverade att göra ett bra arbete behöver alla medarbetare känna sig trygga och bekväma på sin arbetsplats. Denna arbetsmiljöpolicy har tagits fram 2016-03-01.

 

Kärnvärderingar

Kvalitetssäkring och Kvalitetsspolicy

Miljösäkring och miljöpolicy

Arbetsmiljö- och personalpolicy

Säkerhets- och trygghetspolicy

 

Kontaktinformation

Gnistra Städ, Norra Stationsgatan 95b

Phone: +468307700

Mobile: +46709402008

Web: gnistrastad.se